Leefstijladviezen en tips bij blaas- en baarmoederverzakking

In 2014 is er een richtlijn geschreven voor ‘urigenitale prolaps’ oftewel blaasverzakkings- of baarmoederverzakkingsproblemen.

In deze richtlijn staat dat uit onderzoek blijkt dat meer dan 40% van de vrouwen boven de 40 jaar ‘pelvic organ prolaps’ heeft.

Oftewel meer dan 40% van de vrouwen boven de 40 jaar heeft een blaasverzakking of baarmoederverzakking!

Een groot deel van de vrouwen heeft last van de baarmoederverzakking, maar dat hoeft niet. Een steeds groter deel van de vrouwen zoekt hulp. Omdat er op verschillende vlakken hulp kan worden geboden, denk aan operaties, pessarium en bekkenbodemtherapie, is er een richtlijn opgesteld voor behandelend specialisten, huisartsen en bekkentherapeuten.

Een verzakking kan in verschillende gradaties voorkomen. Deze gradaties kan een huisarts of gynaecoloog vaststellen.
Stadium 0-1
Stadium 1
Stadium 2
Stadium 3

In de richtlijn wordt aangegeven dat tot stadium 2 altijd ook bekkenbodemtherapie moet worden geadviseerd. Vanaf stadium 3 is alleen bekkenbodemtherapie onvoldoende.
Daarnaast beschrijft de richtlijn dat er ook gesproken moet worden over het gebruik van een pessarium. Circa 50% van de vrouwen met verzakkingsklachten gebruikt deze ook.

Er zijn veel verschillen in het ervaren van klachten. Zo zijn er vrouwen in stadium 2 die nergens last van hebben en vrouwen in stadium 1 die veel hinder ondervinden.

Terwijl er veel informatie voorhanden is over urineverlies, is het probleem van vrouwen met een blaas- of baarmoederverzakking wellicht net zo groot..!

Waarom heeft de een wel klachten en de ander niet?

Uit wetenschappelijk onderzoek komt naar voren dat met bekkenbodemtherapie niet per se de graad van de verzakking afneemt, maar wel de kwaliteit van leven toeneemt. De vrouwen geven aan door bekkentherapie minder last van hun blaas- en/of baarmoederverzakking te hebben.

Bij goed gebruik van je lichaam is er een veel betere bekkenbodemspanning waardoor je bekkenbodem je organen kan ondersteunen.  Bij verkeerd gebruik en te veel overbelasting van je lichaam kan je bekkenbodem zijn functie veel minder goed uitoefenen en kun je dus veel meer hinder ondervinden van je blaas- of baarmoederverzakking.

Veel gemaakte fouten bij blaas- of baarmoederverzakking

 • Slappe bekkenbodemspieren. Veel vrouwen trainen hun bekkenbodemspieren niet, of weten niet hoe ze hun bekkenbodemspieren moeten trainen.
 • Slechte houding. Zitten, staan, lopen en bukken met een gebogen rug geeft veel meer druk op de bekkenbodem… en het zorgt voor inactieve spieren waardoor de blaas- of baarmoederverzakking niet ondersteund wordt.
 • Verkeerde perstechniek bij ontlasting. Obstipatie en persen tijdens de ontlasting geeft net zoveel belasting op de bekkenbodem als een bevalling.
 • Niet kunnen opvangen van buikdrukverhogende momenten.
 • Te veel doen. Als je meer doet dan je aankunt, is dat belastend voor je bekkenbodem.
 • Niet luisteren naar je lichaam. 
 • Overgewicht. Belangrijk om de druk op de organen en bekkenbodem te verminderen is het hebben van een gezond gewicht.
 • Inactief zijn, slechte conditie hebben. Wandelen, fietsen, bewegen. Dat doen wat je wel kunt houdt je actief en in conditie.

Leefstijladviezen en tips bij blaas- en baarmoederverzakking

 • Train je bekkenbodemspieren. Zorg dat je bekkenbodemspieren sterk zijn zodat ze de organen beter kunnen ondersteunen.
 • Leer buikdrukverhogende momenten opvangen. Leer wat je moet doen als je moet hoesten, niezen, tillen, duwen, etc.
 • Train de spieren om je bekkenbodem heen. Het lichaam is een geheel en alles werkt met elkaar samen. Door je billen, benen, heupen, onderbuik en rugspieren te trainen, train je het spierkorset dat met de bekkenbodem samenwerkt.
 • Zorg voor een goede en actieve houding. Een houding heb je de hele dag. Als deze niet goed is (bijvoorbeeld zitten, staan, bukken met een te gebogen rug) belast je onbewust je lichaam de hele dag verkeerd.
 • Zorg voor een gezond ontlastingspatroon met juiste perstechnieken.
 • Blijf in balans, luister naar wat je lichaam nodig heeft.
 • Zorg voor een gezond gewicht.

Herken jij jezelf in bovenstaande klachten en wil je daar graag vanaf?
Volg dan de online bekkentherapie.

En deel dit bericht gerust, zodat de vrouwen om je heen weten dat ze niet de enigen zijn… en zodat ze weten wat ze kunnen doen aan een blaas- of baarmoederverzakking.